پیشرفت منطقه ای شهرستان سرخس


در اواخر سال 97 همزمان با تقویت رویکرد پیشرفت منطقه ای در حوزه اقتصادی آستان قدس رضوی، موسسه عمران و توسعه رضوی با ماموریت جدید پیشرفت منطقه ای به عنوان نماینده آستان قدس رضوی در تفاهم نامه معین اقتصادی –فرهنگی شهرستان چناران با استانداری خراسان رضوی انتخاب شد. شهرستان سرخس با وسعت 5396 کیلومتر مربع معادل 4.6 درصد وسعت استان را دارا می باشد. این شهرستان از شمال و شرق با کشور ترکمنستان، از غرب با شهرستان مشهد و از جنوب با شهرستان تربت جام هم جوار است. براساس تقسیمات کشوری شهرستان سرخس در سال 1395، دارای 2 شهر، 2 بخش، 6 دهستان، 147 روستا، 85 روستای دارای سکنه و دارای 70 روستای بالای 20 خانوار می باشد. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 شهرستان چناران دارای 26932 خانوار و 97519 نفر جمعیت بوده که 44.5 درصد شهرنشین و مابقی روستا نشین می باشند.

پروژه ها