درباره پیشرفت منطقه‌ای

آستان قدس رضوی از اواخر سال ۱۳۹۷ با توجه به اهمیت رویکرد منطقه ای به فعالیت های اقتصادی خود، موسسه عمران و توسعه رضوی را به عنوان مجری برنامه های منطقه ای خود تعیین کرد. موسسه عمران و توسعه رضوی با پیشینه امور توسعه ای در سه دهه گذشته علاوه بر امور عمرانی، ماموریت پیشرفت منطقه ای را در راس امور خود قرار داد.

چشم انداز:

پیشرو و پیشران در پیشرفت متوازن و پایدار منطقه ای

ماموریت:

«رشد متوازن در سرمایه‌های یک منطقه با هدف تعالی در زیست بوم اقتصادی آن منطقه.»

وظایف:

مؤسسه عمران و توسعه رضوی به عنوان یکی از عوامل پیشرفت، در قالب یک مجموعه اقتصادی- فنی بوده که وظایف عمده ذیل را برعهده دارد:

  • شناسایی فرصت‌ها، تحلیل ریسک‌ها، شناسایی و تحلیل بازار هدف و تعریف پروژه.
  • امکان‌سنجی نوع توسعه.
  • تعیین منابع مالی، تعیین پتانسیل‌ها و اعتبارات و پشتوانه­های مالی و تعریف مکانیسم­های تأمین سرمایه.
  • بودجه‌بندی و برنامه زمان‌بندی برای انجام کار.
  • به کارگرفتن کارگزاران شایسته و تأسیس دفتر پروژه برای هدایت و راهبری پروژه‌ها.
  • استخدام مشاوران و پیمانکاران متخصص و مجرب.
  • طراحی یک چارچوب قانونی برای توسعه پروژه‌ها و اخذ تأییدیه‌ها و مجوزهای لازم.
  • عقد قرارداد با پیمانکار عمومی و سایر پیمانکاران جزء.
  • نظارت و کنترل پروژه‌ها.
  • بازاریابی، تجاری‌سازی و قراردادهای فروش.

 

فرایند پیشرفت منطقه‌ای: