پیشرفت منطقه ای مناطق سیل زده لرستان


پس از وقوع سیل در اوایل سال 1398 در استان لرستان، تولیت معزز آستان قدس نسبت به امدادرسانی به مردم آسیب دیده صادر کردند. این امداد در روزهای اول در قالب تامین مواد غذایی، اسکان موقت و موارد مشابه بوده است. بعد از طی شدن فاز اول، با تاکیت تولیت معزز، نسبت به اشتغالزایی برای افراد آسیب دیده از سیل اقدام شد. موسسه عمران و توسعه رضوی به نمایندگی از آستان قدس رضوی در استان لرستان از شهریور 98 اقدام به شناسایی و اهلیت سنجی افراد آسیب دیده و تعریف پروژه های اشتغالزایی کرده است. براساس ارزیابی های میدانی دو شهرستان چگنی و پلدختر به عنوان مناطق هدف انتخاب شدند.