سید سلمان صفاریان (مدیر منطقه چناران)


آدرس: شهرستان چناران، شهر چناران بین امام خمینی 27 و 29 پلاک 137

ایمیل : info@oaqrd.ir

تلفن: 05146127739

کد پستی : 9185737967

فکس: 05131010000

موبایل: 09153002502
ارتباط مستقیم با مدیر منطقه چناران


  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .