]<

پیشرفت منطقه ای در چناران


در اواخر سال 97 همزمان با تقویت رویکرد پیشرفت منطقه ای در حوزه اقتصادی آستان قدس رضوی، موسسه عمران و توسعه رضوی با ماموریت جدید پیشرفت منطقه ای به عنوان نماینده آستان قدس رضوی در تفاهم نامه معین اقتصادی –فرهنگی شهرستان چناران با استانداری خراسان رضوی انتخاب شد. شهرستان چناران با وسعت 3078 کیلومتر مربع معادل 2.6 درصد وسعت استان را دارا می باشد. مطالعات باستان شناسی نشان می دهد که منطقه چناران در شمار نخستین مناطق مسکونی اوقام متمدن در دشت مشهد می باشد. براساس تقسیمات کشوری شهرستان چناران در سال 1395، دارای 3 شهر، 2 بخش، 5 دهستان، 322 روستا، 216 روستای دارای سکنه و دارای 122 روستای بالای 20 خانوار می باشد. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 شهرستان چناران دارای 45105 خانوار و 155013 نفر جمعیت بوده که 63.9 درصد شهرنشین و مابقی روستا نشین می باشند.

دفتر موسسه


آدرس: شهرستان چناران، شهر چناران بین امام خمینی 27 و 29 پلاک 137

نماینده: سید سلمان صفاریان

ایمیل : info@oaqrd.ir

تلفن: 05146127739

کد پستی : 9185737967

فکس: 05131010000

موبایل: 09153002502